Responsable de la coordinació i el seguiment del segon Pla d’Impuls del Circ 2023-2026.

18-03-2024
Julia

L’Associació de professionals de Circ de Catalunya ofereix la plaça de coordinació del segon Pla d’Impuls del Circ (2023-2026).

Després de l’experiència del primer pla d’Impuls del Circ i de l’abast del segon, és necessari la contractació d’una persona responsable de la coordinació i seguiment de totes les mesures a desenvolupar en el pla. Aquesta tasca de coordinació també preveu responsabilitats de producció, administració i comunicació.

Les funcions a realitzar seran:

Coordinar els agents sectorials en el disseny, implementació del programa de treball i seguiment de la comunicació del pla.
– Fer el seguiment del pressupost general del pla.
Participació en les reunions del Grup Impulsor i del Grup Motor del Pla d’Impuls, així com de les reunions de treball de les mesures, dinamitzant les trobades.
Interlocució continuada amb les administracions, l’oficina de l’APCC i les entitats i institucions còmplices del Pla d’Impuls, pel bon desenvolupament de totes les mesures.
Centralitzar la documentació necessària elaborada pel sector de totes les mesures.
– Assistir de manera activa i propositiva a les reunions del pla amb les administracions públiques, entitats i institucions participants.
– Elaborar la memòria final de tancament i suport a la justificació de subvenció.
Coordinar-se amb la Coordinació General del pla.
– Elaboració de documents i informes d’avaluació dels projectes.

Requisits:
– Experiència en el món del circ i de les arts escèniques.
– Coneixement del programari Office.
– Capacitat de síntesi i expressió oral i escrita en català.
– Experiència en gestió, producció i coordinació de projectes.
– Capacitat de dinamització i moderació de reunions

Es valorarà:
– Experiència en coordinació d’equips.
– Experiència en associacions sense afany de lucre.
Disponibilitat horària per assistir a trobades de seguiment i reunions.
– Experiència en gestió de subvencions.
– Capacitat de treball en equip.
Coneixement de les institucions i de la legislació bàsica en matèria de finançament públic.
– Coneixements d’altres idiomes a banda del català.
– Capacitat d’innovació, creativitat, anàlisis i ànim proactiu.

Condicions:
– Contracte laboral de 30 hores setmanals.
Horari flexible (amb presència fixa de dos matins a l’oficina de l’APCC en funció del volum de treball).
– Lloc de treball: La Central del Circ (Oficina APCC), Barcelona – Parcdel Fòrum.
– Retribució bruta anual: 23.040,00 (12 pagues).
Data d’incorporació: immediata (inici d’abril). L’inici del contracte serà a principis d’abril fins al desembre de 2024 (amb 3 mesos de prova) amb possibilitat de continuïtat durant els dos anys següents (en funció del desenvolupament de la mesura i de les necessitats del projecte).

 

INTERESSATS/DES ENVIEU C.V. I CARTA DE MOTIVACIÓ A:
gerencia@apcc.cat

Abans del 18 de març de 2024 a les 14:00 h.
El procés de selecció es realitzarà la setmana de l’1 d’abril.

Per conèixer més sobre l’oferta laboral us deixem aquí la convocatòria.